timsdreamdesigns Avatar

Các bài tham dự của timsdreamdesigns

Cho cuộc thi Design a logo for a new engraving business

 1. Á quân
  số bài thi 43
  Bài tham dự #43 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a new engraving business
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 42
  Bài tham dự #42 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a new engraving business
  Graphic Design Bài thi #42 cho Design a logo for a new engraving business
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 41
  Bài tham dự #41 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a new engraving business
  Graphic Design Bài thi #41 cho Design a logo for a new engraving business
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a new engraving business
  Graphic Design Bài thi #9 cho Design a logo for a new engraving business
  Bị từ chối
  0 Thích