1. Á quân
    số bài thi 2
    Bài tham dự #2 về Logo Design cho cuộc thi Design a logo for a online-marketing agency in Germany
    Bị từ chối
    0 Thích