vadimcarazan Avatar

Các bài tham dự của vadimcarazan

Cho cuộc thi Design a logo for a online-marketing agency in Germany

 1. Á quân
  số bài thi 138
  Bài tham dự #138 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a online-marketing agency in Germany
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 134
  Bài tham dự #134 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a online-marketing agency in Germany
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 102
  Bài tham dự #102 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a online-marketing agency in Germany
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 126
  Bài tham dự #126 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a online-marketing agency in Germany
  Đã rút