designdk99 Avatar

Các bài tham dự của designdk99

Cho cuộc thi Design a logo for a wedding media production company

 1. Á quân
  số bài thi 217
  Bài tham dự #217 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a wedding media production company
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 219
  Bài tham dự #219 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a wedding media production company
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 216
  Bài tham dự #216 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a wedding media production company
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 218
  Bài tham dự #218 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a wedding media production company
  Đã rút