SemiKorb Avatar

Các bài tham dự của SemiKorb

Cho cuộc thi Design a logo, matching ios icon and favicon for my game

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo, matching ios icon and favicon for my game
  Graphic Design Bài thi #21 cho Design a logo, matching ios icon and favicon for my game
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo, matching ios icon and favicon for my game
  Graphic Design Bài thi #8 cho Design a logo, matching ios icon and favicon for my game
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo, matching ios icon and favicon for my game
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo, matching ios icon and favicon for my game
  1 Thích