1. Á quân
  số bài thi 29
  Bài tham dự #29 về Graphic Design cho cuộc thi Design a mock-up page in photoshop for a website in progress
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Graphic Design cho cuộc thi Design a mock-up page in photoshop for a website in progress
  Đã rút