1. Á quân
    số bài thi 15
    Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Design a mock-up page in photoshop for a website in progress
    Đã rút