1. Người chiến thắng
    Á quân
    số bài thi 6
    Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Design a mock-up page in photoshop for a website in progress
    Graphic Design Bài thi #6 cho Design a mock-up page in photoshop for a website in progress
    0 Thích