Wolfram94 Avatar

Các bài tham dự của Wolfram94

Cho cuộc thi Design a new Logo

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 141
  Bài tham dự #141 về Graphic Design cho cuộc thi Design a new Logo
  Graphic Design Bài thi #141 cho Design a new Logo
  Graphic Design Bài thi #141 cho Design a new Logo
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 122
  Bài tham dự #122 về Graphic Design cho cuộc thi Design a new Logo
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 140
  Bài tham dự #140 về Graphic Design cho cuộc thi Design a new Logo
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 48
  Bài tham dự #48 về Graphic Design cho cuộc thi Design a new Logo
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 38
  Bài tham dự #38 về Graphic Design cho cuộc thi Design a new Logo
  1 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Design a new Logo
  1 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Design a new Logo
  1 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Design a new Logo
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 36
  Bài tham dự #36 về Graphic Design cho cuộc thi Design a new Logo
  1 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 144
  Bài tham dự #144 về Graphic Design cho cuộc thi Design a new Logo
  Graphic Design Bài thi #144 cho Design a new Logo
  0 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 143
  Bài tham dự #143 về Graphic Design cho cuộc thi Design a new Logo
  Graphic Design Bài thi #143 cho Design a new Logo
  0 Thích
 12. Á quân
  số bài thi 142
  Bài tham dự #142 về Graphic Design cho cuộc thi Design a new Logo
  Graphic Design Bài thi #142 cho Design a new Logo
  Graphic Design Bài thi #142 cho Design a new Logo
  Graphic Design Bài thi #142 cho Design a new Logo
  Graphic Design Bài thi #142 cho Design a new Logo
  0 Thích
 13. Á quân
  số bài thi 126
  Bài tham dự #126 về Graphic Design cho cuộc thi Design a new Logo
  0 Thích
 14. Á quân
  số bài thi 125
  Bài tham dự #125 về Graphic Design cho cuộc thi Design a new Logo
  Graphic Design Bài thi #125 cho Design a new Logo
  0 Thích
 15. Á quân
  số bài thi 123
  Bài tham dự #123 về Graphic Design cho cuộc thi Design a new Logo
  0 Thích
 16. Á quân
  số bài thi 35
  Bài tham dự #35 về Graphic Design cho cuộc thi Design a new Logo
  Bị từ chối
  1 Thích