punksejan Avatar

Các bài tham dự của punksejan

Cho cuộc thi Design a new Logo for Web Software

 1. Á quân
  số bài thi 70
  Bài tham dự #70 về Graphic Design cho cuộc thi Design a new Logo for Web Software
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Design a new Logo for Web Software
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 69
  Bài tham dự #69 về Graphic Design cho cuộc thi Design a new Logo for Web Software
  Đã rút