R212D Avatar

Các bài tham dự của R212D

Cho cuộc thi Design a new logo

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 397
  Bài tham dự #397 về Graphic Design cho cuộc thi Design a new logo
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 447
  Bài tham dự #447 về Graphic Design cho cuộc thi Design a new logo
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 483
  Bài tham dự #483 về Graphic Design cho cuộc thi Design a new logo
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 481
  Bài tham dự #481 về Graphic Design cho cuộc thi Design a new logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 370
  Bài tham dự #370 về Graphic Design cho cuộc thi Design a new logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 369
  Bài tham dự #369 về Graphic Design cho cuộc thi Design a new logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 421
  Bài tham dự #421 về Graphic Design cho cuộc thi Design a new logo
  Đã rút
 8. Á quân
  số bài thi 396
  Bài tham dự #396 về Graphic Design cho cuộc thi Design a new logo
  Đã rút