borshamst75 Avatar

Các bài tham dự của borshamst75

Cho cuộc thi Design a new logo

 1. Á quân
  số bài thi 176
  Bài tham dự #176 về Graphic Design cho cuộc thi Design a new logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Design a new logo
  Bị từ chối
  0 Thích