kimoizkie Avatar

Các bài tham dự của kimoizkie

Cho cuộc thi Design a new logo

 1. Á quân
  số bài thi 388
  Bài tham dự #388 về Graphic Design cho cuộc thi Design a new logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 331
  Bài tham dự #331 về Graphic Design cho cuộc thi Design a new logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 327
  Bài tham dự #327 về Graphic Design cho cuộc thi Design a new logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 326
  Bài tham dự #326 về Graphic Design cho cuộc thi Design a new logo
  Bị từ chối
  0 Thích