gddesigner1 Avatar

Các bài tham dự của gddesigner1

Cho cuộc thi Design a new logo for Google playstore

 1. Á quân
  số bài thi 49
  Bài tham dự #49 về Graphic Design cho cuộc thi Design a new logo for Google playstore
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 48
  Bài tham dự #48 về Graphic Design cho cuộc thi Design a new logo for Google playstore
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 47
  Bài tham dự #47 về Graphic Design cho cuộc thi Design a new logo for Google playstore
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Design a new logo for Google playstore
  Bị từ chối
  0 Thích