GabrielaNastase Avatar

Các bài tham dự của GabrielaNastase

Cho cuộc thi Design a sign for a pizzeria

 1. Á quân
  số bài thi 34
  Bài tham dự #34 về Graphic Design cho cuộc thi Design a sign for a pizzeria
  Graphic Design Bài thi #34 cho Design a sign for a pizzeria
  Graphic Design Bài thi #34 cho Design a sign for a pizzeria
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 33
  Bài tham dự #33 về Graphic Design cho cuộc thi Design a sign for a pizzeria
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 32
  Bài tham dự #32 về Graphic Design cho cuộc thi Design a sign for a pizzeria
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi Design a sign for a pizzeria
  Đã rút