blueprint1101 Avatar

Các bài tham dự của blueprint1101

Cho cuộc thi Design a sign for a pizzeria

 1. Á quân
  số bài thi 82
  Bài tham dự #82 về Graphic Design cho cuộc thi Design a sign for a pizzeria
  Bị từ chối
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 73
  Bài tham dự #73 về Graphic Design cho cuộc thi Design a sign for a pizzeria
  Bị từ chối
  2 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 84
  Bài tham dự #84 về Graphic Design cho cuộc thi Design a sign for a pizzeria
  Bị từ chối
  2 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 83
  Bài tham dự #83 về Graphic Design cho cuộc thi Design a sign for a pizzeria
  Bị từ chối
  2 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 81
  Bài tham dự #81 về Graphic Design cho cuộc thi Design a sign for a pizzeria
  Bị từ chối
  2 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 75
  Bài tham dự #75 về Graphic Design cho cuộc thi Design a sign for a pizzeria
  Bị từ chối
  2 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 74
  Bài tham dự #74 về Graphic Design cho cuộc thi Design a sign for a pizzeria
  Bị từ chối
  2 Thích