liana8523 Avatar

Các bài tham dự của liana8523

Cho cuộc thi Design a sign for a pizzeria

 1. Á quân
  số bài thi 88
  Bài tham dự #88 về Graphic Design cho cuộc thi Design a sign for a pizzeria
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 87
  Bài tham dự #87 về Graphic Design cho cuộc thi Design a sign for a pizzeria
  Graphic Design Bài thi #87 cho Design a sign for a pizzeria
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 71
  Bài tham dự #71 về Graphic Design cho cuộc thi Design a sign for a pizzeria
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 70
  Bài tham dự #70 về Graphic Design cho cuộc thi Design a sign for a pizzeria
  Bị từ chối
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 53
  Bài tham dự #53 về Graphic Design cho cuộc thi Design a sign for a pizzeria
  Bị từ chối
  0 Thích