rameshsoft2 Avatar

Các bài tham dự của rameshsoft2

Cho cuộc thi Design a sign for a pizzeria

 1. Á quân
  số bài thi 42
  Bài tham dự #42 về Graphic Design cho cuộc thi Design a sign for a pizzeria
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 41
  Bài tham dự #41 về Graphic Design cho cuộc thi Design a sign for a pizzeria
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 46
  Bài tham dự #46 về Graphic Design cho cuộc thi Design a sign for a pizzeria
  Bị từ chối
  1 Thích