shobbypillai Avatar

Các bài tham dự của shobbypillai

Cho cuộc thi Design a sign for a pizzeria

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 66
  Bài tham dự #66 về Graphic Design cho cuộc thi Design a sign for a pizzeria
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 55
  Bài tham dự #55 về Graphic Design cho cuộc thi Design a sign for a pizzeria
  2 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 51
  Bài tham dự #51 về Graphic Design cho cuộc thi Design a sign for a pizzeria
  2 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 61
  Bài tham dự #61 về Graphic Design cho cuộc thi Design a sign for a pizzeria
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 60
  Bài tham dự #60 về Graphic Design cho cuộc thi Design a sign for a pizzeria
  1 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 52
  Bài tham dự #52 về Graphic Design cho cuộc thi Design a sign for a pizzeria
  1 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 94
  Bài tham dự #94 về Graphic Design cho cuộc thi Design a sign for a pizzeria
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 59
  Bài tham dự #59 về Graphic Design cho cuộc thi Design a sign for a pizzeria
  1 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 58
  Bài tham dự #58 về Graphic Design cho cuộc thi Design a sign for a pizzeria
  1 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 56
  Bài tham dự #56 về Graphic Design cho cuộc thi Design a sign for a pizzeria
  1 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 93
  Bài tham dự #93 về Graphic Design cho cuộc thi Design a sign for a pizzeria
  0 Thích
 12. Á quân
  số bài thi 92
  Bài tham dự #92 về Graphic Design cho cuộc thi Design a sign for a pizzeria
  0 Thích
 13. Á quân
  số bài thi 91
  Bài tham dự #91 về Graphic Design cho cuộc thi Design a sign for a pizzeria
  0 Thích
 14. Á quân
  số bài thi 90
  Bài tham dự #90 về Graphic Design cho cuộc thi Design a sign for a pizzeria
  0 Thích
 15. Á quân
  số bài thi 79
  Bài tham dự #79 về Graphic Design cho cuộc thi Design a sign for a pizzeria
  0 Thích
 16. Á quân
  số bài thi 78
  Bài tham dự #78 về Graphic Design cho cuộc thi Design a sign for a pizzeria
  0 Thích
 17. Á quân
  số bài thi 77
  Bài tham dự #77 về Graphic Design cho cuộc thi Design a sign for a pizzeria
  0 Thích
 18. Á quân
  số bài thi 76
  Bài tham dự #76 về Graphic Design cho cuộc thi Design a sign for a pizzeria
  0 Thích
 19. Á quân
  số bài thi 57
  Bài tham dự #57 về Graphic Design cho cuộc thi Design a sign for a pizzeria
  Bị từ chối
  2 Thích
 20. Á quân
  số bài thi 85
  Bài tham dự #85 về Graphic Design cho cuộc thi Design a sign for a pizzeria
  Bị từ chối
  0 Thích