1. Á quân
  số bài thi 72
  Bài tham dự #72 về Logo Design cho cuộc thi Design a "street wear" T-shirt for my Martial Art school
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 71
  Bài tham dự #71 về Logo Design cho cuộc thi Design a "street wear" T-shirt for my Martial Art school
  Bị từ chối
  0 Thích