1. Á quân
  số bài thi 33
  Bài tham dự #33 về Graphic Design cho cuộc thi Design a "street wear" T-shirt for my Martial Art school
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Design a "street wear" T-shirt for my Martial Art school
  Bị từ chối
  0 Thích