nyomandavid Avatar

Các bài tham dự của nyomandavid

Cho cuộc thi Design a text/logo for a boat's name.

 1. Á quân
  số bài thi 83
  Bài tham dự #83 về Graphic Design cho cuộc thi Design a text/logo for a boat's name.
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 82
  Bài tham dự #82 về Graphic Design cho cuộc thi Design a text/logo for a boat's name.
  1 Thích