Bảng thông báo công khai

  • grege321
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 4 tháng

    Nice! Please make the front logo a tad smaller and, make the Large white logo a tad smaller and move it slightly to the left.

    • cách đây 4 tháng