Bảng thông báo công khai

 • shamemashraf60
  shamemashraf60
  • cách đây 4 tháng

  check #44

  • cách đây 4 tháng
 • grege321
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 tháng

  Nice! Please move the large white logo left a little and make the large dark green logo bigger

  • cách đây 4 tháng
 • shamemashraf60
  shamemashraf60
  • cách đây 4 tháng

  centered logo a little bit darker than 42.

  • cách đây 4 tháng