bagas0774 Avatar

Các bài tham dự của bagas0774

Cho cuộc thi Design an Advertisement for Oxford Institute

 1. Á quân
  số bài thi 65
  Bài tham dự #65 về Advertisement Design cho cuộc thi Design an Advertisement for Oxford Institute
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Advertisement Design cho cuộc thi Design an Advertisement for Oxford Institute
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 24
  Bài tham dự #24 về Advertisement Design cho cuộc thi Design an Advertisement for Oxford Institute
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Advertisement Design cho cuộc thi Design an Advertisement for Oxford Institute
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Advertisement Design cho cuộc thi Design an Advertisement for Oxford Institute
  Đã rút
 6. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Advertisement Design cho cuộc thi Design an Advertisement for Oxford Institute
  Đã rút
 7. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Advertisement Design cho cuộc thi Design an Advertisement for Oxford Institute
  Đã rút