IvilinaGavazova Avatar

Các bài tham dự của IvilinaGavazova

Cho cuộc thi Design an Advertisement for a Burger Restaurant

 1. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Design an Advertisement for a Burger Restaurant
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Design an Advertisement for a Burger Restaurant
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Design an Advertisement for a Burger Restaurant
  Graphic Design Bài thi #1 cho Design an Advertisement for a Burger Restaurant
  Graphic Design Bài thi #1 cho Design an Advertisement for a Burger Restaurant
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Design an Advertisement for a Burger Restaurant
  Đã rút