Jus7y Avatar

Các bài tham dự của Jus7y

Cho cuộc thi Design an Advertisement for a Burger Restaurant

 1. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Design an Advertisement for a Burger Restaurant
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Design an Advertisement for a Burger Restaurant
  Bị từ chối
  0 Thích