bordel23 Avatar

Các bài tham dự của bordel23

Cho cuộc thi Design an Advertisement for a Burger Restaurant

 1. Á quân
  số bài thi 22
  Bài tham dự #22 về Graphic Design cho cuộc thi Design an Advertisement for a Burger Restaurant
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về Graphic Design cho cuộc thi Design an Advertisement for a Burger Restaurant
  Đã rút