Freelancer: puzzle0007
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Design 3

hi.sir ...Please give some feedback that can i improve my design, Thanks.sheilah

Bài tham dự cuộc thi #7 cho Design an Advertisement for a flyer
Bài tham dự #7

Bảng thông báo công khai

 • puzzle0007
  puzzle0007
  • cách đây 5 năm

  hi.Sir. Thanks You feedback.i can provide AI file or PSD File. i will create the back design.
  Thanks. sheilah

  • cách đây 5 năm
 • freelancingdad
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 5 năm

  What format will you give me the file if i award you?

  Did you create the back?

  • cách đây 5 năm
 • freelancingdad
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 5 năm

  I Love it! The best design so far

  • cách đây 5 năm