Freelancer: forgedgraphics
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Hope you like , the other banner will come soon.

leave a feedback if you don't mind. Regards!

Bài tham dự cuộc thi #10 cho Design an Advertisement for thecooking.org
Bài tham dự #10

Bảng thông báo công khai

 • kamrail
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  i like the layout and the text :)

  • cách đây 3 năm
 • forgedgraphics
  forgedgraphics
  • cách đây 3 năm

  If you want to change something at the Text tell me and i will do it!

  • cách đây 3 năm