king5isher Avatar

Các bài tham dự của king5isher

Cho cuộc thi Design an Android Wear app

 1. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Design an Android Wear app
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Design an Android Wear app
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Design an Android Wear app
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Design an Android Wear app
  Đã rút