1. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Design an award winning Logo and put into a one page brochure
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Design an award winning Logo and put into a one page brochure
  Đã rút