Freelancer: mgliviu
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

v5

a version more simple, the flyer remain same as in the other entry that you like it. I can make any change until you are satisfied if you will select this design. Thanks.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    28
                   cho                     Design an award winning Logo and put into a one page brochure
Bài tham dự #28

Bảng thông báo công khai

 • invenitve7
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 7 năm

  better, it still is too much

  • cách đây 7 năm