1. Á quân
    số bài thi 18
    Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Design an awesome vector logo for a superhero character -
    Bị từ chối
    0 Thích