1. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Design an awesome vector logo for a superhero character -
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Design an awesome vector logo for a superhero character -
  0 Thích