1. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Design an awesome vector logo for a superhero character -
  Graphic Design Bài thi #17 cho Design an awesome vector logo for a superhero character -
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi Design an awesome vector logo for a superhero character -
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Design an awesome vector logo for a superhero character -
  Bị từ chối
  1 Thích