Altalone Avatar

Các bài tham dự của Altalone

Cho cuộc thi Design an exact replica of my logo with transparency

 1. Á quân
  số bài thi 10
  Graphic Design Bài thi #10 cho Design an exact replica of my logo with transparency
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 8
  Graphic Design Bài thi #8 cho Design an exact replica of my logo with transparency
  Graphic Design Bài thi #8 cho Design an exact replica of my logo with transparency
  Graphic Design Bài thi #8 cho Design an exact replica of my logo with transparency
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 4
  Graphic Design Bài thi #4 cho Design an exact replica of my logo with transparency
  Graphic Design Bài thi #4 cho Design an exact replica of my logo with transparency
  Bị từ chối
  0 Thích