Freelancer: hristina1605
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

:)

Hello, I made a button that corresponds to the entire style of your site. Please comment. Thank you!


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    8
                   cho                     Design an icon & landing page for Nebula Employee Mobile Application
Bài tham dự #8

Bảng thông báo công khai

 • NebulaCTO
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 7 năm

  Thanks for the entry, this is a bit too busy in my opinion.

  • cách đây 7 năm