Freelancer: Sutanukajashu
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

new iconn

made the changes you wanted. hope you like it. :) will make the landing page soon.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    13
                   cho                     Design an icon & landing page for Nebula Employee Mobile Application
Bài tham dự #13

Bảng thông báo công khai

 • NebulaCTO
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 7 năm

  These look great! nice work.

  • cách đây 7 năm
  1. Sutanukajashu
   Sutanukajashu
   • cách đây 7 năm

   thank you so much. :)

   • cách đây 7 năm