Freelancer: Sutanukajashu
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

the landing page

i have made the landing page. hope you will like it. :)


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    18
                   cho                     Design an icon & landing page for Nebula Employee Mobile Application
Bài tham dự #18

Bảng thông báo công khai

 • NebulaCTO
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 7 năm

  I prefer the other one as it seems more refined and the "employee handbook" wording is more defined.

  • cách đây 7 năm