giarilham Avatar

Các bài tham dự của giarilham

Cho cuộc thi Design and Create a 3d iwatch wooden prototype

 1. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về 3D Rendering cho cuộc thi Design and Create a 3d iwatch wooden prototype
  3D Rendering Bài thi #30 cho Design and Create a 3d iwatch wooden prototype
  3D Rendering Bài thi #30 cho Design and Create a 3d iwatch wooden prototype
  3D Rendering Bài thi #30 cho Design and Create a 3d iwatch wooden prototype
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 40
  Bài tham dự #40 về 3D Rendering cho cuộc thi Design and Create a 3d iwatch wooden prototype
  3D Rendering Bài thi #40 cho Design and Create a 3d iwatch wooden prototype
  0 Thích