Freelancer: bishakhghosh
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

logo3

Its a different approach i took. I can give it a more complex font if desired.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    22
                   cho                     Design eines Logos for Golf Haus
Bài tham dự #22

Bảng thông báo công khai

 • retoschaufelberg
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 7 năm

  Hello. Thanks for your logo. it look nice. it is possible to change it a little bit?

  • cách đây 7 năm
  1. retoschaufelberg
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 7 năm

   yes. please.. it will be easier.. my skype ID is attack2070 :-)

   • cách đây 7 năm
  2. bishakhghosh
   bishakhghosh
   • cách đây 7 năm

   i have sent u a request

   • cách đây 7 năm