beckseve Avatar

Các bài tham dự của beckseve

Cho cuộc thi Design eines Logos for photo recipe app

 1. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi Design eines Logos for photo recipe app
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi Design eines Logos for photo recipe app
  Bị từ chối
  1 Thích