beckseve Avatar

Các bài tham dự của beckseve

Cho cuộc thi Design eines Logos for photo recipe app

 1. Á quân
  số bài thi 20
  Graphic Design Bài thi #20 cho Design eines Logos for photo recipe app
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 19
  Graphic Design Bài thi #19 cho Design eines Logos for photo recipe app
  Bị từ chối
  1 Thích