CJKhatri Avatar

Các bài tham dự của CJKhatri

Cho cuộc thi Design et Logo for Bankboost

 1. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Design et Logo for Bankboost
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Design et Logo for Bankboost
  Graphic Design Bài thi #8 cho Design et Logo for Bankboost
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Design et Logo for Bankboost
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Design et Logo for Bankboost
  Bị từ chối
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Design et Logo for Bankboost
  Bị từ chối
  1 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Design et Logo for Bankboost
  Bị từ chối
  1 Thích