AleksysLab Avatar

Các bài tham dự của AleksysLab

Cho cuộc thi Design et Logo for non-profit organisation

 1. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Graphic Design cho cuộc thi Design et Logo for non-profit organisation
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 29
  Bài tham dự #29 về Graphic Design cho cuộc thi Design et Logo for non-profit organisation
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Design et Logo for non-profit organisation
  Đã rút