dakngsize Avatar

Các bài tham dự của dakngsize

Cho cuộc thi Design et Logo for non-profit organisation

 1. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Design et Logo for non-profit organisation
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Design et Logo for non-profit organisation
  Bị từ chối
  0 Thích