elkebirmed Avatar

Các bài tham dự của elkebirmed

Cho cuộc thi Design food packaging label

 1. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về Graphic Design cho cuộc thi Design food packaging label
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 24
  Bài tham dự #24 về Graphic Design cho cuộc thi Design food packaging label
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Graphic Design cho cuộc thi Design food packaging label
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Graphic Design cho cuộc thi Design food packaging label
  Bị từ chối
  0 Thích