1. Á quân
  số bài thi 58
  Bài tham dự #58 về Graphic Design cho cuộc thi Design logo and Business Cards for social marketing application
  Graphic Design Bài thi #58 cho Design logo and Business Cards for social marketing application
  Graphic Design Bài thi #58 cho Design logo and Business Cards for social marketing application
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 57
  Bài tham dự #57 về Graphic Design cho cuộc thi Design logo and Business Cards for social marketing application
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 56
  Bài tham dự #56 về Graphic Design cho cuộc thi Design logo and Business Cards for social marketing application
  Đã rút