1. Á quân
    số bài thi 75
    Bài tham dự #75 về Graphic Design cho cuộc thi Design logo and Business Cards for social marketing application
    4 Thích