Freelancer: dlexa147
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo

Elegant and modern logo. Hope it like to you and give me some feedback.

Bài tham dự cuộc thi #1 cho Design logo and retail box
Bài tham dự #1

Bảng thông báo công khai

 • alex90211
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  awesome logo

  • cách đây 3 năm
  1. dlexa147
   dlexa147
   • cách đây 3 năm

   Thank you very much

   • cách đây 3 năm